Koučink - otázky a odpovědi

Koučink – nejčastější otázky a odpovědi

Tento článek přináší odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně koučování. Pokud mezi nimi nenacházíte tu svou a zajímá vás víc, neváhejte se ozvat na některý z uvedených kontaktů.

Stačí mi jedno koučovací setkání?

Může být, že i jedno koučovací sezení pro vás bude velmi užitečné. Pokud ale chcete dosáhnout trvalejších změn ve vašem životě, je zapotřebí se jim nějakou dobu systematicky věnovat. V takovém případě je kouč vhodným průvodcem na vaší cestě, pomáhá vám neztratit ze zřetele váš cíl a hledat cesty, které k němu povedou. Vhodná doba na realizaci změn trvalého charakteru je obvykle 3-6 měsíců v závislosti na tématu, vaší životní situaci i vašem osobním přístupu.

Nepotřebuji kouče, koučuji se sám.

To je úplně v pořádku. Velmi často se však stává, že v sobě máme slepá místa, která brání našemu rozvoji a skutečnému úspěchu. Tato slepá místa jsme schopni rozkrýt jen díky druhým lidem a právě kouč nám v tom může výrazně pomoci. Díky tomu, že svá slepá místa odhalíme, pak můžeme snáze a rychleji dosahovat vytyčených cílů.

Je rozdíl v osobní a telefonické konzultaci?

Oboje má své výhody i nevýhody, na výsledky koučování však forma rozhovoru nemá zásadní vliv.

Nechci, aby mi někdo radil, sám nejlépe vím, co mám dělat.

Ano, z toho koučování vychází. Kouč vám nedává žádné rady, pouze klade  otázky, na které odpovídáte a díky tomu objevujete nové cesty, nové přístupy a jiné úhly pohledu. Konečné řešení či finální rozhodnutí je vždy na vás.

Koučování pro mě není, je to moc drahé…

Ceny za koučovací sezení vychází z hodnoty, kterou koučink do vašeho života přináší. Velmi pravděpodobně váš život po koučování už nebude jako předtím, váš posun vpřed může být velmi výrazný a cena je tedy jen zlomkem hodnoty, kterou díky koučinku získáte.