Ing. Kateřina Pešková, ACC

"Žiji ve světě neomezených možností."

Tak to pojďte vyzkoušet spolu se mnou. Budete žít své sny...

Životní přesvědčení

"Jak jsem v životě spokojená, záleží jen na mě. Překážky a výzvy mě učí, posilují a inspirují.“

Kdo jsem a jaké jsou mé zkušenosti

Jsem profesionální kouč, ale také žena, manželka, matka 3 synů. Působím na univerzitě, kde se věnuji také koučování studentů. Jsem prakticky nevidomá.

Jako profesionální kouč používám akreditované a praxí prověřené metodické postupy. Úkoly může člověk chtít mít hotové, mít je z krku. Opakované aktivity jsou něco víc. Jsou tu ze tří důvodů – abychom dosahovali výsledků, aby nás to bavilo, abychom se stávali mistry v dané oblasti.

Budu Vám podporou. Budu Vám parťákem. Žádné rady. Žádné hodnocení. Místo toho Vám nabízím nehodnotící přístup - budete se učit z toho, co se Vám povedlo, ale také z toho, co se nepovedlo. Člověk se učí z reflexe zkušeností. Společně vytvoříme Vaše příležitosti. Pomocí zvídavých otázek se budeme na věci dívat z nových úhlů pohledu, odkrývat slepá místa. Pomohu Vám ocenit a vidět, za co můžete být vděční.

Budu Vám výzvou. Když zaměříme pozornost na Váš cíl, budu dohlížet na směr, na vytrvalost. Budu Vám poskytovat zrcadlo. Budeme vítat výzvy jako příležitosti se něco naučit, posílit. Kouč si může dovolit být provokativní. Zatřást s Vámi. Povedu Vás k uvědomění. Vy jste expert na svůj život. Já mám své metodické otázky. Oddělíme stará nefunkční přesvědčení od těch aktuálně užitečných. Nahradíme je a budeme experimentovat.

Příklady metod: Prostředí vyhrává, vůle je vyčerpatelná. Likvidujeme tedy tolerance ke složkám prostředí, jež nám odčerpávají energii. Budujeme prostředí, které podporuje Vás. Se strachy pracujeme metodou vnitřní svobody, což je práce s podvědomím. Uvědomění převádíme do praxe pomocí opakovaných aktivit. A je toho mnohem více.

Vzdělání:

 • 2021 - 2022, Positive Intelligence – CCE ICF (Continuing Coach Education, Mezinárodní federace koučů)

 • 2019-2021, Profesionální kouč, ACC (Associate Certified Coach) – kouč certifikovaný Mezinárodní federací koučů, studium realizované pod CoachVille s.r.o.

 • 1998 - 2003, Vysoká škola báňská – TU Ostrava – Ekonomická fakulta, obor Finance (státnice z ekonomie a financí)

Odborné kurzy a semináře:

 • 2021, Psychodiagnostika WORKtest (Assessment Technology, s.r.o.)
 • 2020, Skrze sebe poznám tebe, sebepoznávací výcvik (Institut aplikované psychologie) - práce s kartami Get to Know Me
 • 2019, Školení – Prodávejte s jistotou a bez nátlaku
 • 2018, Intuitivní pedagogika
 • 2018, Seminář – Montessori přístup k dítěti
 • 2015, Nenásilná komunikace – Mluvit za sebe, naslouchat a zůstat ve spojení – certifikováno The Center for Nonviolent Communication
 • 2014-2019, Respektovat a být respektován (7x)
 • 2014, Kurz Braillova bodového písma, psaní všemi deseti

Osvědčení a certifikáty