Co je koučink

Můžete se stát lepším v čemkoliv, po čem toužíte. Jen na vás záleží, na jakou úroveň svůj život chcete posunout. Díky koučinku můžete snáze a rychleji najít cestu ke svým vysněným cílům. 

Jakých oblastí se koučování může týkat

 • Vztahy - lepší fungování v rámci stávajících vztahů, navazování nových
 • Kariéra - změna či posun vaší kariéry na novou úroveň
 • Podnikání - vybudování vlastní praxe
 • Zdraví - zlepšení kvality zdraví díky změně přístupu k sobě samotnému
 • Sport - zlepšení sportovních výkonů díky jasnému zaměření na cíl
 • Rozvíjení kreativity - odhalování vašeho potenciálu, nalézání nových přístupů k životu
 • Duchovní cesta a osobní rozvoj - nalezení vztahu sám k sobě, posílení svých silných stránek
 • Pravidelná součást psychohygieny - důležitá, avšak často opomíjená oblast našeho života

Co přináší spolupráce s koučem

 • Na důležité změny ve svém životě nemusíte být sami.
  Společně zvládneme i ty největší výzvy - vědomě a tak, abyste se z nich co nejvíce naučili.
 • Zaměříme pozornost na vaše sny, touhy a přání.
  Budeme nacházet nové cesty a přístupy, tak abyste mohli žít život podle svých představ.
 • Odhalíme slepá místa ve vaší mysli
  Právě tam jsou odpovědi, které potřebujte a chcete znát.
 • Zažijte mnoho AHA momentů.
  Budete se lépe a rychleji učit ze svých chyb, bude vás to posouvat a bavit.

Můžete tak získat:

 • VĚTŠÍ SEBEDŮVĚRU - naučíte se naslouchat svému vnitřnímu vedení
 • ODVAHU objevovat nová teritoria a dělat to, co vám dává smysl
 • ČAS A ENERGII - budete snáze rozpoznávat, co je skutečně důležité
 • RADOST ZE ŽIVOTA - budete si víc užívat to, co děláte každý den
 • KREATIVITU - chuť zkoušet nové věci
 • SEBEPOZNÁNÍ - odhalíte své silné stránky i vnitřní sabotéry
 • ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ - odhodíte pochybnosti a posílíte své sebevědomí
 • ÚSPĚCH - budete si užívat každý krok na vaší cestě

...možná zrušíte svá limitující přesvědčení a vyzkoušíte netradiční řešení.

“Pro koučování jsem se rozhodla až v tu chvíli, kdy jsem byla ochotna být k sobě upřímná a dovolila jsem si říkat věci nahlas. Byla to ta chvíle, kdy mi začalo záležet na sobě a konečně jsem začala být sama sobě prioritou. Koučovaní pro mě znamená postupné nalézání sebe sama, i přes všechny vnitřní bolesti a kolikrát i odhodlání jít na “holou kost”, být k sobě pravdivá. Pro mě je to cesta sebelásky. Zároveň je pro mě koučování velice přínosné také v profesním životě. Je prostředkem k získání sebevědomí, rovnováhy a vytyčení jasných cílů a hlavně cest, jak jich dosáhnout. S koučem se mi spolupracuje báječně, společně odkrýváme nové cesty a poznatky, nebo jen oprášíme to, co už tam dávno bylo.”
Lenka G.realitní makléř a právník

Co je důležité vědět

Kouč je průvodcem na vaší cestě.

 • Pokládá otázky, které byste si velmi pravděpodobně sami nepoložili a které vám pomáhají najít vhodné řešení.
 • Zaměřuje se na přítomnost a budoucnost v oblasti, kterou chcete rozvíjet. 
 • Kouč pro vás vytváří bezpečný prostor, kde dochází k uvědoměním, která vás posouvají na vaší cestě vpřed.
 • Jen vy sami víte, jaká cesta je pro vás nejlepší. Vždy máte k dispozici všechny zdroje potřebné k tomu, abyste došli k cíli, který jste si vytyčili a zároveň jste vždy plně schopni své stávající i nově objevené zdroje využít ve svůj prospěch.
 • Během koučování nečekejte žádné rady. Velmi důležitou součástí každé koučovací konverzace je nehodnotící uvědomění.
 • Váš úspěch závisí na vaší zodpovědnosti a osobním přístupu.
„Koučování mi přišlo do života ve správnou chvíli. Od počátku koučování se v mém životě začaly dít věci – postavila jsem se na vlastní nohy, rozšířila pracovní úvazek, přihlásila se do kurzu, o kterém jsem přemýšlela, opět se začala věnovat svým koníčkům… A samozřejmě s tím vším mi do života začali přicházet i správní lidé, kteří jsou mi na mé cestě oporou. Koučování mi pomohlo uvědomit si sebe a svou hodnotu.“
Marta S.pedagogická asistentka na ZŠ

Kdy je koučink vhodný

 • Když chcete změnit to, co vám nevyhovuje či uskutečnit důležité životní rozhodnutí.
 • Když potřebujete dosáhnout lepších výsledků v jakékoli oblasti vašeho života.
 • Když máte v úmyslu se dále rozvíjet a zdokonalovat.
 • Když chcete snáze dosahovat svých záměrů a ušetřit svůj čas.
 • Když potřebujete či chcete získat více času na sebe a svou rodinu.
 • Když toužíte zlepšit své vztahy a nalézt rovnováhu ve vašem životě.
 • Když se chcete rozhodovat v souladu se svým zaměřením a nalézt cestu sami k sobě.

UPOZORNĚNÍ

Koučink není terapie, není proto vhodný pro léčbu psychických nemocí. Je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda osobního rozvoje. Koučink neanalyzuje minulost, ale pracuje se současností a budoucím žádaným stavem. Pokud potřebujete řešit problémy z minulosti, je vhodné obrátit na psychologa či psychoterapeuta.

Zdroj: Koučinkportál

„Koučování je pro mě prostředek, metoda k seberozvoji a k tomu tvořit si život podle vlastních představ. Můj život díky tomu změnil zásadním způsobem. Našla jsem sama sebe, svou hodnotu, své směřování a vlastní cestu. Koučování mi pomáhá zpracovat minulost, žít přítomností a těšit se na budoucnost.“
Hanka M.novinářka a koučka

Jak probíhá spolupráce

 • Online či osobně
  Koučovací setkání mohou probíhat formou online setkání, telefonického rozhovoru nebo osobního setkání.
 • Úvodní strategická hodina
  Při prvním setkání si upřesníme, o čem je koučování, jak probíhá a jaké jsou jeho možnosti. Zároveň si ujasníme, v jaké oblasti se chcete posunout, co je pro vás důležité, na co se chcete zaměřit. Vzájemně se poznáme a zjistíme, zda si budeme vyhovovat.
 • Témata ke koučování
  Důležité a velmi užitečné je ujasnit si témata, která jsou pro vás důležitá. Společným cílem je pomoci vám na cestě za splněním vašich snů.
 • Otevřenost a upřímnost
  Vždy vycházíme z toho, co můžete ovlivnit, změnit či upravit ve vašem životě tak, abyste se v něm cítili lépe. K tomu je potřeba maximální otevřenost a upřímnost na obou stranách, jedině tak můžete mít z koučování opravdový užitek.
 • Důvěra a mlčenlivost
  Ze strany kouče máte jistotu, že to, co na setkání zazní, zůstane vždy pouze mezi námi. Vzájemná důvěra je pro koučování nezbytná.
 • Pravidelná setkávání
  Pokud si budeme vzájemně vyhovovat, domluvíme se na pravidelném setkávání se po dobu 3-6 měsíců. Schůzky probíhají obvykle 1x týdně, někdy jednou za dva týdny v závislosti na tématu, akutnosti situace a vašem záměru.

V případě, že jste rozhodnutí pro změnu a chcete se v životě posunout, určitě spolu najdeme vhodné řešení.

Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte se ozvat, protože s koučem je cesta k vytyčenému cíli vždy rychlejší.

Poznej své JÁ - online

Mám zájem o úvodní konzultaci

v rozsahu 30 min ZDARMA