Kruhy vděčnosti

  • Tematicky zaměřená příležitostná online setkávání pro všechny, co chtějí začít nový týden s úsměvem a dobrou náladou.
  • Záměrem je se vzájemně inspirovat a obohatit o různé přístupy, zkušenosti a podívat se na předem dané téma z jiných či netradičních úhlů pohledu.
  • Příležitost pro setkání se zajímavými lidmi z různých koutů republiky. 

Vděčnost je pokládaná za jednu z nejsilnějších emocí. Otevírá naše srdce, probouzí empatii a respekt vůči druhým, vůči životu jako takovému i vůči nám samotným. Pomáhá nám stavět na tom, co je pro nás skutečně důležité. Všímat si našich silných stránek, být sami sobě podporou. Pomáhá nám, abychom místo hodnocení zaměřili pozornost na to dobré, na to co v životě funguje a na přítomný okamžik. Vděčnost tak má velký vliv na kvalitu našeho života, udržuje nás v rolích tvůrců a brání spadnout do role oběti. 

Dokonce je vědecky dokázáno, že pravidelné prožívání a vyjadřování vděčnosti v našem životě snižuje míru depresí a zvyšuje pocit životního štěstí a spokojenosti. Více o tom ve svých knihách píše zakladatel pozitivní psychologie Martin Seligman. Zároveň vděčnost není emocí, která by nám byla vrozená, jde o emoci, kterou získáváme v průběhu života. Dobrou zprávou je, že pro vděčnost se můžeme rozhodnout, můžeme se jí naučit, můžeme ji v našem životě vědomě posilovat. Ve chvíli, kdy je vděčnost běžnou součástí našeho života, nepotřebujeme čekat, až se něco stane, abychom byli šťastní. Své okamžiky štěstí prožíváme každý den.

Setkání jsou vedena interaktivní formou s využitím koučovacích otázek a aktivním zapojením účastníků. Díky online prostředí se můžete potkat s lidmi, se kterými se běžně nesetkáte.

Z našich akcí odcházíte s vděčností a s úsměvem...


Mám zájem o více informací