Sebepoznání jako klíč k úspěchu

WORKtest je test osobnosti, díky kterému zjistíte, jaký je váš skutečný potenciál.

Proč právě tento test

Kde jsou vaše silné stránky? Hrozí vám vyhoření? Odkud čerpat energii? Kde se zbytečně přepínáte?

WORKtest pracuje na podvědomé úrovni a vidí osobnost takovou, jaká je, nikoliv jak chce být viděna.

Jedná se o systém on-line psychodiagnostiky, kde se nelze stylizovat.  Diagnostika je zaměřená na nejrůznější oblasti od osobního nastavení přes motivaci, spokojenost, výkon, energetický potenciál či limitující faktory.

Filozofie WORKtestu je postavená na světově uznávané tvarové psychologii GESTALT. Měří se přes 300 nejrůznějších kritérií, výsledné informace jsou velmi přesné a objektivní.


Pro dospělé

Poznej své JÁ - pro univerzity

Poznejte své skutečné možnosti. 

 • Jaký typ práce vám sedne?
 • Unesete zodpovědnost a náročné úkoly?
 • Podléháte prokrastinaci?
 • Kde získat více času na důležité aktivity?
 • Jak předcházet únavě a vyčerpání?

Testy pro osobní a pracovní rozvoj. Zjistíte, jaké jsou vaše silné stránky, zdroje energie a také co vás brzdí a brání vám v rozvoji. Cesta k větší rovnováze a životní spokojenosti.

Pro děti a studenty

Poznej své JÁ - workshopy a koučink pro studenty

Objevte, pro co máte nejlepší předpoklady a nadání.

 • Baví vás cizí jazyky?
 • Jste spíše sportovní typ?
 • Individualista nebo týmový hráč?
 • Jaký studijní obor si vybrat?

Test odhalí, jací skutečně jste, jaký je váš skutečný potenciál, možnosti a limity. Díky tomu může být následně snazší učení, volba zájmových aktivit či rozhodování o volbě školy nebo výběru povolání...

Jak to probíhá

Všechno je ONLINE

 • V první fázi probíhá intuitivní výběr 9 tvarů.

Vybíráte tvary na základě toho, co se vám líbí, co vás oslovuje a se kterými se ztotožňujete. Na základě výběru tvarů pak software analyzuje vaši osobnost a odhalí váš potenciál v maximální šíři. 

Poznej své JÁ - online
 • Druhá část je o asociacích.

Zvolili jste tvary a teď k nim napíšete, co pro vás daný tvar symbolizuje. Možná vám to připadá příliš abstraktní, ale vše má svůj psychologický základ. Náš mozek totiž funguje jako počítač a od dětství si zapisuje a ukládá obrazy a vytváří různé návyky a vzory chování. Preference a výběr tvarů nesouvisí s vědomím, ale podvědomím, a o to tu jde.

 • Ve třetí části analyzujeme motivaci.

Máte 5 minut na to, abyste ke každému motivačnímu faktoru (celkem je jich 36) vybrali na škále od 1 do 4, jak moc vás daná činnost motivuje. Rozhodujete se v reálném čase tak, jako by vám někdo položil otázku, takže nad tím moc nepřemýšlejte. Tato část je pro 18+.

Interpretace výsledků testu

Po vyplnění testu se domluvíme na termínu interpretace výsledků. Tato část též obvykle probíhá online (v aplikaci Zoom nebo Google meet) a trvá 45 - 90min. V závislosti na tom, zda jde o interpretaci pro studenty či pro dospělé. 

K čemu je interpretace dobrá?

Většina z nás má tendenci se vidět pouze jedním úhlem pohledu a nevidět všechny souvislosti. Každý máme svá slepá místa...

Interpretace výsledků testu probíhá koučovacím způsobem, tedy otázky-odpovědi. Společně prozkoumáváme, jak spolu jednotlivé oblasti souvisí, co je skutečnou silnou stránkou, kde jsou rezervy, jaká je kapacita energie, co může váš výkon brzdit, co je naopak hnací silou atp.

Zkrátka tomu dáme širší kontext, najdeme na čem stavět a kde jsou příležitosti k rozvoji. 

Líbí se mi to a chci se o sobě dozvědět víc.

Objednejte si test včetně zpracování a následné interpretace výsledků. Veškeré výsledky vám budou též zaslány ve formě pdf materiálů.